ШИМТ+ сургалтын хөтөлбөрүүд нь дедактикын хувьд багш, суралцагч хамтран мэдлэг бүтээх идэвхитэй суралцахуйн хандлагад суурилж бодит асуудалд суурилж, дизайн сэтгэлгээ улмаар шийдэлд чиглэсэн хичээлийн бүтэц, дараалалтай, ашиглагдах хэрэглэгдэхүүнүүд багтсан цогц агуулга юм.
Хичээл тус бүр Сонирхон дурлах, Төсөөлөн бодох, Туршин хэмжиж зураглан ойлгох, Шинийг санаачлах, Сэтгэн бүтээх, Тунгаан хэлэлцэх гэсэн 6 алхмын дагуу явагдахаар төлөвлөгдсөн.

Хичээл үзэх

Нэвтрэх эрх шаардлагатай

© 2024 он. STEAM. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан. Вэб хөгжүүлэгч Mind Agency