Нэвтрэх

Хэрэв та ШИМТ+ хөтөлбөр хэрэгжүүлэгч боловсролын байгууллагын багш, хэрэглэгдэхүүн худалдан авсан хувь хэрэглэгч бол өөрийн эрхээр нэвтэрч холбогдох хичээлийн хөтөлбөртэй танилцна уу.