Аж үйлдвэрийн IV хувьсгалтай холбоотойгоор ирээдүйд бидний хүүхдүүдийн 65% нь одоо байхгүй ч шинээр бий болох ажлын байранд ажиллана. Мөн 2030 он гэхэд хөгжингүй орнуудын дунджаар ажлын байрны 30% роботоор солигдоно.[1] Тэгвэл ийм цаг үед хүүхдүүд маань өрсөлдөх чадвартай, үнэ цэнтэй хүмүүн байхын тулд яах ёстой вэ? Боловсрол болон ирээдүй судлалын олон байгууллага төрөл бүрийн судалгаа, таамаглал дэвшүүлж буйгаас тоймолж үзвэл дараах шинж чанар, чадварууд нэн чухал гэдэгтэй санал нэгдэж байна.

· Мэдлэг, инновацийг бүтээгч
Бодит асуудал шийдвэрлэх мэдлэг, шинэлэг шийдлийг эрэлхийлэгч, бүтээгч

· Технологийг эзэмшигч
Технологийн шинэ эринд өрсөлдөх чадвартай дижитал бичиг үсэгтэн  

· Эерэг нөлөөтэй, идэвхитэй хүмүүн
Мэдлэг, EQ-р манлайлагч, хүн хоорондын харилцааны чадвартан

· Зан суртахуунтай, глобал иргэн
Нийгмийн мэдрэмжтэй, эерэг зан суртахуунтай, асуудлыг өргөн хүрээнд авч үздэг дэлхийн иргэн

· Өөрийгөө олсон, үргэлж суралцагч
Мэдлэгээ хэрэглээ болгон ашиглаж чаддаг, хувьсан буй орчинд байнга боловсрох арга барилтай  

· Итгэл төгс бие хүн
Үнэт чанар, өөрийн давуу талаа олсон, аливаад зөв-буруу, учир шалтгааны үүднээс ханддаг

· Тунгаан бодох

Critical thinking

·   Бүтээлч

Creativity

·   Харилцаа

Communication

·   Хамтын ажиллагаа

Collaboration

·   Комплекс асуудал шийдвэрлэх

Complex problem solving

Эдгээр шинж чанар, чадваруудыг суралцагчдад бүрдүүлэхийн тулд боловсролын агуулга, хэлбэр, арга зүйн эрс шинэчлэгдэж буй орчин үеийн чиг хандлагыг Боловсрол 4.0 хэмээн нэрлэдэг. Боловсролын сэтгэл судлалын үүднээс авч үзвэл уламжлалт сургалтын технологид дараах өөрчлөлтүүд гарчээ:[2]
[1] World Economic Forum, 2018, Future job report
[2] Н. Нэргүй, БСШУЯ, 2011, Улаанбаатар

© 2024 он. STEAM. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан. Вэб хөгжүүлэгч Mind Agency