ШИМТ

Edutainment Hub

Маргаашийн иргэдийг бэлдэх ШИМТ+ боловсролын цогц шийдлийг хамтран хөгжүүлж, хэрэглэгчдэд боловсрол, танин мэдэхүйн үйлчилгээг иж бүрнээр нь сонирхолтой хэлбэрээр хүргэдэг платформ болж оролцогч талуудад үнэ цэнийг бүтээх зорилгоор ШИМТ Edutainment Hub буюу Боловсролын инновацийн төвийг...

ШИМТ+

Хөтөлбөрүүд

Үзэл санаа ба Арга зүй

STEАM гэдэг нь Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics буюу монголоор ШИМТ+ (Шинжлэх ухаан, Инженерчлэл,...

Хөтөлбөрүүд

Манай компани дараах хөтөлбөрүүдийг хөгжүүлэхээр төлөвлөж мэргэжилтнүүдтэй хамтран ажиллаж байгаа бөгөөд одоогоор бага, дунд ангид...

ХИЧЭЭЛ

ШИМТ+ сургалтын хөтөлбөрүүд нь дедактикын хувьд багш, суралцагч хамтран мэдлэг бүтээх идэвхитэй суралцахуйн хандлагад суурилж бодит асуудалд суурилж, дизайн сэтгэлгээ улмаар шийдэлд чиглэсэн хичээлийн бүтэц,...

Сэтгэгдэл

Хэрэглэгчдийн

“Сэлбэ” сургуулийн багш Эрдэнэсанаа

"ШИМТ+ хөтөлбөр нь багш сурагчийн үйл ажиллагааг ойлгомжтой байхаар зохиогдсон, сурагчдад ШУ-ны ойлголтыг сонирхолтой баримт дээр бүтээх аргаар суралцахад нь туслах маш сайн хэрэглэгдэхүүн гэж харж байгаа.Манай сурагчдын хувьд хичээл дээр үзсэн агуулгаа уг хөтөлбөрөөр..."

Veloo Foundation

"Our kindergarten teachers and chief have attended the training by ШИМТ Steam Education Mongolia. Steam education is focused on implementing new and innovative ways of teaching and learning for children based on science, engineering, mathematics..."

ШИМТ Боловсрол компани нь STEAM боловсролын үнлэсний агуулга болох ШИМТ+ сургалтын хөтөлбөр, арга зүйг хөгжүүлэх оюуны бүтээл болон брэндийг өмчлөлийг хэрэгжүүлдэг нийгмийн зорилготой бизнес юм.

Мөн бид олон улсад нэр хүндтэй Genius Toys, Makeblock, Tokylab зэрэг компаниудтай хамтран ажиллаж ШИМТ сургалтын хэрэглэгдэхүүнийг боловсролын байгууллага, хувь хэрэглэгчдэд нийлүүлдэг.

Манай компанийн харъяа ШИМТ бүтээлч боловсролын төвд бүх насны хүүхдэд зориулсан Шинжлэх ухаан, Инженерчлэл, Математик Физик, Кодчиллын сургалтууд явагдаж үндэсний агуулга, хөтөлбөрөө улам бүр хөгжүүлж байна.