Author: khosochir

Зорилгоо нэгтгэх зөв хүнийг ХАЙЖ БАЙНА

“Шимт Боловсрол” ХХК нь 21-р зууны зорилтот чадамжийг олгох ШИМТ+ (STEAM) боловсролын цогц шийдлийг хөгжүүлж түгээн дэлгэрүүлэх зорилготой гарааны бизнес юм. Бид өсөлтийн шатны хөрөнгө […]

Ирээдүйн ажлын байранд Хиймэл Оюунтай өрсөлдөх гол түлхүүр бол Бүтээлч чадвар

– Ажлын байр автоматжих хэрээр бүтээлч чадвар илүү чухал болно.  – Бүтээлч чадвар нь хүний онцгой шинж бөгөөд үүнийг ямар ч робот, ямар ч алгоритм […]